Hyundai Motor Europe ja Kia Motors Europe ilmoittivat 4.12.2018 korjatut WLTP-lukemat täyssähköiselle Kia e-Nirolle ja Hyundai Kona electricille. WLTP-testitulos ei vaikuta kummankaan auton CO2-päästöihin (0 g/km).

Syyskuusta 2018 alkaen kaikkien uusien Euroopan Unionin alueella myytävien autojen CO2-päästöt on mitattava uudella WLTP-testisyklillä, jossa käytetään standardoitua testiohjelmistoa ja jota valvoo nimetty testausviranomainen.

WLTP-sykli pohjautuu eri puolilta maailmaa kerättyyn aineistoon, joka kuvaa aiempaa NEDC-mittaustapaa totuudenmukaisemmin ajo-olosuhteita ja ajoneuvon käyttöä. WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajovaiheita, pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Kona electricin ja Kia e-Ni­ron toimintamatkan WLTP-testauksessa prosessin valvontaa käsittelevä riippumaton organisaatio tarjosi virheellisen testausmenetelmän sekä hyväksyi tuloksen. Tästä johtuen Kona electric ja Kia e-Ni­ro testattiin liian pitkällä kaupunkisyklillä, joka käsitti matalampia ajonopeuksia ja pienemmän energiankulutuksen. Tulokseksi mallille saatiin liian korkea täyssähköinen toimintamatka.

Kona electricin 39 kWh -akuston täyssähköistä toimintamatkaa (AER**) korjataan 289 kilometriin. Suuremman 64 kWh akuston vastaava oikea lukema on 449 km.

Ai­em­min Ki­al­ta ker­rot­tiin Kia e-Ni­ron WLTP-toi­min­ta­mat­kan ole­van 485 km käy­tet­tä­es­sä te­ho­ak­kua (64 kWh) sekä 312 km va­ki­on (39,2 kWh) akun kans­sa.

Uu­del­leen las­ken­nan tu­lok­se­na Kia e-Ni­ron WLTP-toi­min­ta­mat­ka on te­ho­a­kul­la 455 km ja ta­val­li­sel­la akul­la 289 km.

* Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

** All-electric Range