Suuri suomalainen aikakaus- ja asiakaslehtien kustantaja ja julkaisija Otavamedia Oy järjesti tiistaina 13.11. yritysasiakkailleen seminaarin otsikolla Tulevaisuuden liikkuja. Otavamedian ja Nettiauton teettämä ja Frankly Partnersin toteuttama laaja tulevaisuuden liikkumista koskeva tutkimus selvitti suomalaisten asenteita ja muutosvalmiutta. On selvää, että liikkuminen, kuten kaikki muukin, kehittyy.

Mielenkiintoista on, millaisia visioita tulevaisuuden liikkumisen tavoista on, ja miten suomalaiset katsovat niitä omaksuvansa. Tutkimuksen vastaajat oli jaettu kahteen vertailujoukkoon – koko väestöön (otanta reilut 1 000 henkilöä) ja edelläkävijöihin.

Tavallisille suomalaisille liikkuminen on rutiinia

Me suomalaiset liikumme paljon, ja olemme siihen tottuneet. Välimatkat ovat pitkiä, julkisen liikenteen peitto ei välttämättä ole riittävän kattavaa tai ei osu omiin aikatauluihin. On monenlaista tarvetta liikkumiseen – työmatka, lasten kuljettaminen päivähoitoon, lasten ja omat harrastukset, ruokaostokset jne.

Keskimäärin suomalainen liikkuu tutkimuksen perusteella 3,4 eri liikkumismuodolla, jalkaisin, omalla autolla, junalla, polkupyörällä jne. Edelläkävijällä vastaava luku on 5,6 liikkumisvälinettä.

Ei ole yllätys, että totutut tavat ja omaksutut rutiinit määrittelevät suomalaisten liikkumista.

Jopa 80 prosentilla suomalaisista on käytössään auto ja jopa 80 prosenttia suomalaisista auton omistajista ei edes harkitse luopuvansa omasta autostaan.

Autolla liikkuminen sujuvoittaa arkeamme. Myös Suomen Autotuojat ja -teollisuus ry on saman asian äärellä juuri lanseeratulla kampanjallaan Vapaus valita auto, jonka perusteena on, että autoilu on monelle suomalaiselle välttämättömyys, ja että jokaisella on nyt ja tulevaisuudessa vapaus liikkua haluamallaan tavalla – myös autolla.

Autolla, mutta entä, jos se ei olisikaan oma?

Mitä muuta autoilu sitten voisi olla, kuin tuttua yksityisautoilua? Otavamedian esittelemä tutkimus nostaa esiin uusina liikkumisen palveluina mm. autojen yhteiskäyttöpalvelut, autojen minuutti-/kilometri-/ tai kuukausihinnoitellut vuokrauspalvelut, yksityisleasingin, yksityishenkilöiden välisen auton vuokraamisen sekä useita erilaisia kulkuvälineitä tai liikkumista yhteen kokoavat kokonaispalvelut.

Myös autoilun vaihtoehtoiset käyttövoimat tulivat tutkimustuloksissa mainituksi: edelläkävijöiden vastaajaryhmästä puolet on harkinnut sähköauton tai hybridin hankkimista.

Uuden liikkumisen palvelut koetaan vielä vieraiksi, tietoa, faktaa ja vertaishenkilöiden kokemuksia kaivataan paljon, jotta uutta tapaa toimia uskalletaan kokeilla. Palveluntarjoajille on iso haaste päästä rikkomaan totutut turvalliset rutiinit, ymmärtää tarpeet, tarjota niihin entistä helpompi ratkaisu ja toteuttaa tämä tarjoamalla se mahdollisimman riskittömästi.

Olennaista on myös ymmärtää, että uudet liikkumisen palvelut eivät ole korvaamassa nykyisiä tapoja, vaan ne ovat tulossa lisänä mukaan arjen liikkumismuotojen valikoimaan.

Auto on edelleen hyvä ratkaisu

Kuten Vapaus valita auto -kampanjakin viestii, auto on tulevaisuudessakin ratkaisu, ei ongelma. Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio totesi Auto 2018 -tapahtuman avauspuheenvuorossaan, ettemme ole palaamassa enää hevoskärryaikaan. Liikenteen päästöjen vähentämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää pitää autokanta mahdollisimman tuoreena sekä panostaa vaihtoehtoisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin.

Kehitys on hidasta, mutta jo käynnissä. On erittäin mielenkiintoista ja haastavaa olla mukana sekä seuraamassa läheltä että tarjoamassa ratkaisuja tulevaisuuden liikkumisen tarpeisiin.

Linkit:

Tilaa Tulevaisuuden liikkuja -tutkimus

Tallenne

Vapaus valita auto -kampanja

Kuva:

vasemmalla Merja Haverinen, liiketoimintajohtaja, Otavamedia OMA, Keynote-puhuja  Sean Pillot de Chenecey ja oikealla Tomi Takanen, mediamyyntijohtaja, Otavamedia